Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Papildomas vairuotojų mokymas

Papildomas vairuotojų mokymas vykdomas:

• asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti motorines transporto priemones ir siekiantiems ją susigrąžinti;

• pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų vairavimo stažo), pažeidusiems KET.

Papildomas mokymas reikalingas pradedantiesiems vairuotojams pažeidus KET reikalavimą (-us) susijusį (-ius) su:

• vairuotojų pareigų laikymosi pėstiesiems;

• lenkimo taisyklėmis;

• draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;

• eismo reguliavimo signalų nesilaikymo;

• įspėjamųjų signalų naudojimo;

• važiavimo per sankryžas;

• vairuotojų naudojimosi saugos diržais;

• motociklininko šalmais pažeidimais;

• nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/val;

• transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės);

• sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Šiuos mokymus pradedančiajam vairuotojui privalu atlikti per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

 

Mokymo įstaigoje asmenys privalo:

• baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės psichologo vedamą psichologijos kursą;

• baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių bendrąjį teorijos mokymo kursą;

• ne trumpiau 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;

• atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą;

• atlikti ir išlaikyti žinių patikrinimo testą.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

• įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė

• vairuotojo pažymėjimas (išskyrus, jeigu jam buvo atimta teisė vairuoti)

Pastaba: papildomas mokymas šiuo metu nevykdomas.