Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Dėmesio!

Priimame mokinius į I ir II gimnazijos klases.
8 klases baigę mokiniai, kurių bendras pažymių vidurkis yra 6 ir aukštesnis, gali mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą kartu su Staliaus arba Vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programa. Per 4 metus įgyjamas pagrindinis, vidurinis išsilavinimas ir IV lygio kvalifikacija.

Suaugusiems – suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.Kviečiame mokinius, besimokančius bendrojo ugdymo mokyklose I-IV gimnazijos klasėse, išbandyti save įvairiose darbinėse veiklose, popamokiniu metu mokantis profesinių programų modulių.

Kuo patrauklus mokymasis pagal modulius?
1. Mokiniai gali susipažinti su pasirinkta profesija modernioje mokymosi ir darbinėje aplinkoje;
2. Mokantis, įgyjamos kompetencijos, kurias galima panaudoti atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, rengiant projektinius, kūrybinius, tiriamuosius, brandos darbus, laikant technologijų brandos egzaminus;
3. Mokiniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

-------- MODULIS, SKIRTAS I IR II GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIAMS -----

Picų gaminimas (Virėjo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.

Mokiniai gebės:

 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai.
 • Ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
 • Naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis.
 • Kepti picas.
 • Apipavidalinti ir patiekti picas.

----- MODULIAI, SKIRTI III IR IV GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIAMS ----

Mobiliųjų robotų montavimas ir programavimas (Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.

Mokiniai gebės:
 • Apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus.
 • Išnagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese.
 • Išnagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas.
 • Paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus.
 • Sujungti atskirus roboto elementus į vieningą sistemą.
 • Pademonstruoti valdymo programos įdiegimą ir roboto valdymą.

Plaukų puoselėjimo procedūros (Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.

Mokiniai gebės:
 • Išmanyti plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūrų kosmetinėmis priemonėmis technologijas, medžiagas, priemones ir įrangą.
 • Puoselėti plaukus taikant įvairias plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūras kosmetinėmis priemonėmis.
 • Paruošti plaukų puoselėjimo priemones iš natūralių medžiagų.
 • Puoselėti plaukus taikant priemones iš natūralių medžiagų.
 • Konsultuoti klientus kaip puoselėti plaukus natūraliomis medžiagomis.

TR1 kategorijos traktorių vairavimas (Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.

Mokiniai gebės:
 • Apibūdinti traktorių TR1 konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir priežiūros reikalavimus.
 • Parinkti, naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
 • Taikytis darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus.
 • Apibūdinti priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus bei reguliavimus.
 • Sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbs su jais;
 • Valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų darbą;
 • Išvardinti dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, augalų priežiūros mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Mokės jomis dirbti, jas reguliuoti, diagnozuoti ir taisyti gedimus;
 • Sudaryti, paruošti, dirbti ir eksploatuoti bei laikyti traktorius, žemės ūkio mašinas, traktorinius agregatus;
 • Apibūdinti traktorių TR1 ant kurių sumontuoti mechanizmai ir konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos, darbo ir valdymo ypatumus;
 • Apibūdinti ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. spec. mechanizmų konstrukcijas, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, taisyti gedimus ir prižiūrėti mašinas.

Prašymai mokytis pildomi iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje atvykus adresu Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270.