Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Dėmesio!

Priimame mokinius į 8, 9, 10 klases.
8 klases baigę mokiniai, kurių bendras pažymių vidurkis yra 6 ir aukštesnis, gali mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą kartu su Kirpėjo arba Automatinių sistemų mechatroniko profesinio mokymo programa. Per 4 metus įgyjamas pagrindinis, vidurinis išsilavinimas ir IV lygio kvalifikacija.

Suaugusiems – suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Kviečiame mokinius, besimokančius bendrojo ugdymo mokyklose I-IV (9-12) klasėse, išbandyti save įvairiose darbinėse veiklose, popamokiniu metu mokantis profesinių programų modulių.

Kuo patrauklus mokymasis pagal modulius?
1. Mokiniai gali susipažinti su pasirinkta profesija modernioje mokymosi ir darbinėje aplinkoje;
2. Mokantis, įgyjamos kompetencijos, kurias galima panaudoti atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, rengiant projektinius, kūrybinius, tiriamuosius, brandos darbus, laikant technologijų brandos egzaminus;
3. Mokiniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

-------- MODULIS, SKIRTAS I IR II GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIAMS -----

Picų gaminimas (Virėjo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.
Mokiniai gebės:
Parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai.
Ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.
Naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis.
Kepti picas.
Apipavidalinti ir patiekti picas.

----- MODULIAI, SKIRTI III IR IV GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIAMS ----

Mobiliųjų robotų montavimas ir programavimas (Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.
Apibūdinti mobiliųjų ir stacionariųjų robotų funkcijas mechatroninėse sistemose, palyginti jų taikymo ypatumus.
Išnagrinėti robotuose naudojamų jutiklių veikimo principus, specifiką, nustatyti veikimo parametrus, nuspręsti, kokį jutiklį panaudoti konkrečiame procese.
Išnagrinėti robotų valdymui ir kontrolei naudojamas ryšio sistemas, specializuotas programavimo kalbas.
Paaiškinti ir taikyti darbų saugos reikalavimus.
Sujungti atskirus roboto elementus į vieningą sistemą.
Pademonstruoti valdymo programos įdiegimą ir roboto valdymą.

Plaukų puoselėjimo procedūros (Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.
Išmanyti plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūrų kosmetinėmis priemonėmis technologijas, medžiagas, priemones ir įrangą.
Puoselėti plaukus taikant įvairias plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūras kosmetinėmis priemonėmis.
Paruošti plaukų puoselėjimo priemones iš natūralių medžiagų.
Puoselėti plaukus taikant priemones iš natūralių medžiagų.
Konsultuoti klientus kaip puoselėti plaukus natūraliomis medžiagomis.

TR1 kategorijos traktorių vairavimas (Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa) – 5 kreditai – 110 val.
Mokiniai gebės:
Apibūdinti traktorių TR1 konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir priežiūros reikalavimus.
Parinkti, naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Taikytis darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus.
Apibūdinti priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus bei reguliavimus.
Sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbs su jais;
Valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų darbą;
Išvardinti dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, augalų priežiūros mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Mokės jomis dirbti, jas reguliuoti, diagnozuoti ir taisyti gedimus;
Sudaryti, paruošti, dirbti ir eksploatuoti bei laikyti traktorius, žemės ūkio mašinas, traktorinius agregatus;
Apibūdinti traktorių TR1 ant kurių sumontuoti mechanizmai ir konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos, darbo ir valdymo ypatumus;
Apibūdinti ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. spec. mechanizmų konstrukcijas, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, taisyti gedimus ir prižiūrėti mašinas.

Prašymai mokytis pildomi iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje atvykus adresu Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270.