Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Alytaus profesinio rengimo centre (toliau – įstaigoje) tikslas – siekti, kad įstaigoje vykdoma veikla būtų skaidri.

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Alytaus profesinio rengimo centre, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, informaciją galite pateikti:

- tiesiogiai atvykus į įstaigą ir pateikiant rašytinį pranešimą įstaigos sekretorei, adresu Putinų g. 40, Alytus,

- atsiuntus pranešimą:

- elektroniniu paštu [email protected],

- telefonu (8 315) 77 979.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Alytaus profesinio rengimo centre ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą atsako:

Personalo specialistė Nijolė Venskūnienė, el. p. [email protected], 211 kab.;

 

Visais išvardintais atvejais informacija gali būti teikiama anonimiškai.

Jei pranešėjas bet kokia forma informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, jo autorystės konfidencialumą ir neatskleidimą netinkamiems asmenims Alytaus profesinio rengimo centre užtikrina asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.

Pateiktus pranešimus apie galimus korupcinės veikos atvejus Alytaus profesinio rengimo centre nagrinėja ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus ir, prireikus, apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, Alytaus profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.