Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Istorija

Įsteigimo arba kaitos  metai

Pavadinimas

Pokyčiai

1961

Alytaus profesinė technikos mokykla Nr. 9

 

1976

 

Alytaus technikos mokykla Nr. 9.

1982

 

Alytaus vidurinė miesto profesinė technikos mokykla    Nr. 9.

1984

 

Alytaus 9–oji vidurinė profesinė technikos mokykla.

1988

 

Alytaus 1–oji profesinė technikos mokykla.

1990

 

Alytaus politechnikos mokykla.

1995

 

Alytaus politechnikos mokykla reorganizuota į Alytaus pramonės ir prekybos mokyklą.

1966

Alytaus vidurinė miesto profesinė technikos mokykla  Nr. 38

 

1984

 

Alytaus vidurinė miesto profesinė technikos mokykla Nr. 38 pavadinta Alytaus 38–ąja vidurine profesine technikos mokykla.

1988

 

Alytaus 38 vidurinė profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus 2–ąja profesine technikos mokykla.

1990

 

Alytaus 2-oji profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus tekstilininkų mokykla.

1995

 

Alytaus tekstilininkų mokykla reorganizuota į Alytaus pramonės ir prekybos mokyklą.

1995

Alytaus pramonės ir prekybos mokykla

Ši mokykla atsirado sujungus Alytaus politechnikos mokyklą su Alytaus tekstilininkų mokykla.

1979

Alytaus 54–oji profesinė – technikos mokykla

 

1980

 

Alytaus 54–oji profesinė – technikos mokykla pavadinta Alytaus 54–ąja vidurine profesine technikos mokykla.

1988

 

Alytaus 54-oji vidurinė profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus 3–ąja profesine technikos mokykla.

1990

Alytaus siuvėjų mokykla

Alytaus 3–oji profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus siuvėjų mokykla.

1982

Alytaus miesto vidurinė profesinė technikos mokykla  Nr. 57

 

1984

 

Alytaus miesto vidurinė profesinė technikos mokykla Nr. 57 pavadinta Alytaus 57–ąja vidurine profesine technikos mokykla.

1988

 

Alytaus 57–oji vidurinė profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus 4–ąja profesine technikos mokykla.

1990

Alytaus statybininkų mokykla

Alytaus 4–oji profesinė technikos mokykla pavadinta Alytaus statybininkų mokykla.

2004

Alytaus profesinio rengimo centras

Alytaus profesinio rengimo centras įkurtas sujungus Alytaus pramonės ir prekybos mokyklą su Alytaus siuvėjų mokykla ir Alytaus statybininkų mokykla.

2004 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-437 „Dėl kai kurių Alytaus mieste esančių profesinių mokyklų reorganizavimo“ sujungimo būdu reorganizuotos Alytaus pramonės ir prekybos mokykla (Putinų g. 40, 62321 Alytus), Alytaus statybininkų mokykla (A. Jonyno g. 12, 62373 Alytus) ir Alytaus siuvėjų mokykla (Ulonų g. 16, 62161 Alytus) į Alytaus profesinio rengimo centrą. Centro direktoriumi tapo Vytautas Zubras.

2004 m. Alytaus PRC pripažintas geriausia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų profesinio rengimo institucija.

2004 m. gruodžio 2 d. vyko himno, emblemos ir logotipo sukūrimo konkursas.

2005 m. sausio 11 d. pradėta rengti B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kursai.

2005 m. birželio mėn. atidarytas Mechatronikos centras.

2006 m. Alytaus PRC pripažintas geriausia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų profesinio rengimo institucija.

2007 m. birželio 7 d. tarptautinėje parodoje „Alytus 2007“ Alytaus PRC paviljone lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus. Centro direktorius Vytautas Zubras pristatė centro viziją, supažindino su ruošiamomis programomis, projektine veikla.

2007 m. rugsėjo 1-osios šventėje iškilmingai įnešta naujai sukurta Alytaus PRC vėliava.

2007 m. rugsėjo 1 d. vyko įgyvendinto projekto „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros Alytaus apskrityje sukūrimas“ rekonstruoto pastato atidarymas.

2008 m. Alytaus PRC pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

2008 m. Alytaus PRC tapo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos nariu.

2008 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Gimnazijos skyrius, akreditavus Alytaus PRC vykdomą vidurinio ugdymo programą.

2009 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1319 „Dėl Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos reorganizavimo“ sujungimo būdu reorganizuota Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokykla (Klevų g. 10, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.), prijungiant ją prie Alytaus profesinio rengimo centro (Putinų g. 40, 62321 Alytus).

2012 metų kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-558 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus profesinio rengimo centro pertvarkymo“ įstaiga buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą Alytaus profesinio rengimo centrą

2012 metų liepos 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1117 ,,Dėl viešosios  įstaigos Alytaus darbo rinkos mokymo centro reorganizavimo“ prie Įstaigos buvo prijungtas Alytaus darbo rinkos mokymo centras.

2012 m. rugsėjo 1 d.  Paslaugų verslo skyrius iš Ulonų g. 16 persikėlė į  buvusio Alytaus darbo rinkos mokymo centro patalpas A. Sakalausko g. 10. Šio skyriaus padaliniu tapo ir Pataisos namai.

2014 m. įdiegta ir veikia Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Sertifikavimo sritis – bendrojo ugdymo, pirminio profesinio mokymo, suaugusiųjų profesinio mokymo organizavimas bei vykdymas.

2015 m. vasario 13 d. atidarytas Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centras, įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje" Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-019.

2015 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyrius buvo panaikintas, o žemės ūkio kaimo plėtros kryptis programų įgyvendinimas perduotas Statybos technologijų ir verslo skyriui.

2015 m. rugsėjo 28 d. atidarytas Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras, įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC" Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007.

2015 m. įrengtas Konditerijos gamybos skyrius, kuriame vyksta praktinis konditerių mokymas.

2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus profesinio rengimo centrui suteikta Erasmus+ profesinio mokymo mobilumo chartija.

2017 m. Alytaus PRC tapo Europos Sąjungos programos „Erasmus+" dalyviu.

2017 m. gruodžio 3 d. Alytaus PRC tapo Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos nariu.

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.418 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Simno žemės ūkio mokyklą“ Įstaigai jungimo būdu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  prijungta Viešoji įstaiga  Simno žemės ūkio mokykla.

2020 m. Alytaus PRC Švietimo mainų paramos fondo pripažintas tarptautiškiausia profesine mokykla.

2020 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo Nr.V-378 ,,Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m kovo 29 d. įsakymoNr.V-305 ,,Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo 2 priedo 19 punktu, Alytaus profesinio rengimo centre, Alytaus miesto savivaldybės sprendimu likvidavus Alytaus suaugusiųjų mokyklą, buvo  įsteigtos jaunimo ir suaugusiųjų klasės.

2021 m. Alytaus PRC suteikta „Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje.

2022 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu Nr. V-547 ,,Dėl valstybinių profesinių mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina dalininko (savininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintą Valstybinių profesinių mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina dalininko (savininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrąjį planą 2022 m. rugsėjo 1 d. prie Alytaus profesinio rengimo centro prijungta Varėnos technologijos ir verslo mokykla.

2023 m. Alytaus PRC suteikta „Erasmus“ akreditacija bendrojo ugdymo srityje.