Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Mokytojų pasiekimai

Alytaus miesto savivaldybės mero padėka 2020 m.
Tarptautinės Mokytojų dienos proga

1.Vyresniajam profesijos mokytojui MINDAUGUI SAPEŽINSKUI už kūrybiškumą, profesinį meistriškumą, aukštus mokinių pasiekimus nacionaliniuose  profesinio meistriškumo konkursuose.

2.Vyresniajai užsienio kalbos (anglų) mokytojai LILIJAI DAILIDAITEI už aktyvų ir nuoseklų pedagoginį darbą, aukštus mokinių užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino rezultatus.

3.Profesijos mokytojai metodininkei MEILEI KAZOKIENEI už aukštą profesinę etiką, asmeninės atsakomybės prisiėmimą ir pilietiškumą įgyvendinant tarptautinius projektus.

4.Profesijos mokytojai INGRIDAI MANKUVIENEI už profesinį inovatyvumą, prioritetą siekti kokybiškų rezultatų rengiant būsimuosius konditerius.

5.Gimnazijos skyriaus vedėjai JULIJAI AUGUTYTEI už kūrybinių idėjų generavimą, inovatyvų ir strategišką vadovavimą, sprendimus, kurie gerina ugdymo kokybę.


Alytaus miesto savivaldybės mero padėka 2018 m.
Tarptautinės Mokytojų dienos proga

UŽ STROPŲ IR KŪRYBIŠKĄ DARBĄ BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDĄ
 1. Lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Zitai Baziukevičienei
 2. Spec. pedagogei Redai Paplauskienei
 3. Kūno kultūros mokytojui metodininkui Alvydui Urbonui
 4. Profesijos mokytojui Sauliui Čiupliui
 5. Vyresniajam profesijos mokytojui Žybartui Kudarauskui


2017 - 2018 m. m.
Profesionaliausi mokytojai,
kurių mokiniai tapo nacionalinių konkursų laureatais:
 • Jolanta Dumbliauskienė;
 • Birutė Judickienė;
 • Tomas Kuniejus;
 • Rita Ribinskienė;
 • Auksė Sapežinskienė;
 • Mindaugas Sapežinskas;
 • Rasa Zenevičiūtė.
 • Geriausias grupės vadovas – Žybartas Kudarauskas.