Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Pasitelktas teikėjas

Alytaus profesinio rengimo centras yra dviejų sektorių pasitelktas teikėjas:

 • Energetikos sektoriaus

 • Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektoriaus

Pasitelkto teikėjo funkcijos:

 • rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
 • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
 • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
 • pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
 • jei asmuo pasirinko pasitelktą teikėją, organizuoja jo įgytą kvalifikaciją sudarančių kompetencijų (įgytų nesimokius pagal formaliojo profesinio mokymo programą) vertinimą;
 • organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.
 • deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką.
 • apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • asmenų apeliacijas pateikia elektroniniu paštu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

Daugiau informacijos apie asmens įgytų kompetencijų vertinimą galite rasti čia

Kontaktai:
Živilė Šatienė
Tel. +370 682 69712
El.paštas: [email protected]