Kokybės vadybos sistema

2017 m. vasario 3 d. išduotas sertifikatas, liudijantis, kad Alytaus profesinio rengimo centre įdiegta LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus atitinkanti Kokybės vadybos sistema.
Kokybės vadovas – dokumentas, kuriame aprašyta įstaigos Kokybės vadybos sistema ir įstaigoje taikomi ISO 9001:2015 standarto reikalavimų įgyvendinimo būdai.