Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Psichologinė pagalba

Psichologas teikia psichologinę pagalbą.

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

• nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

• stiprinti mokytojų, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

• padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Mokyklos psichologo veikla apima šias kryptis:

  • Konsultavimo: tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Psichologas konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius. Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną, nustato mokinio psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti.
  • Psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su mokinio ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais mokinio (vaiko) psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Tyrimo: mokyklai aktualių psichologinių tyrimų atlikimas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, ir analizė sudarant palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.
  • Psichologinių problemų prevencijos: prevencinių programų bei priemonių mokykloje rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

• Mokinys (savarankiškai).

• Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

• Mokytojai.

• Vaiko gerovės komisija.

• Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos* Pietų pertrauka Konsultavimo vieta
Pirmadienis

9.30 – 12.00

11.00 – 16.00

12.00 – 12.45 Pramonės ir prekybos skyrius, 3 aukštas, 311 kab.
Antradienis

9.30 – 12.00

11.00 – 16.00
12.00 – 12.45 Pramonės ir prekybos skyrius, 3 aukštas, 311 kab.
Trečiadienis

9.30 – 12.00

11.00 – 16.00
12.00 – 12.45 Pramonės ir prekybos skyrius, 3 aukštas, 311 kab.
Ketvirtadienis

9.30 – 12.20

11.00 – 16.00
12.00 – 12.45 Pramonės ir prekybos skyrius, 3 aukštas, 311 kab.
Penktadienis

10.00 – 12.00

12.00 – 12.45 Pramonės ir prekybos skyrius, 3 aukštas, 311 kab.

*Esant reikalui, galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus su psichologe (gyvai arba el. paštu [email protected]).