Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Socialinė pedagoginė pagalba

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS ALYTAUS PRC

I. Tikslas – teikti socialinę ir pedagoginę pagalbą mokiniams kritinėse situacijose, skatinti ugdyti bei tobulinti savo asmenybę, padėti rasti vietą sudėtingoje, nuolat kintančioje aplinkoje.

II. Uždaviniai:

  • Padėti mokiniams siekti pozityvios savo asmenybės raidos (siekti save suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius ir svarius gyvenimo sprendimus).
  • Skatinti mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų raidą, savivoką ir savirealizaciją.
  • Dalyvauti projektinėje veikloje.
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su Profesinio rengimo centro darbuotojais, pagalbos mokiniui specialistais, sprendžiant įvairias mokiniams iškylančias problemas.
  • Įgyvendinti Socialinės paramos programą.
  • Vykdyti prevencinę veiklą.
  • Dalyvauti prevencinio darbo grupės ir socialinės edukacinės komisijos veikloje.
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais ir bendrabučio auklėtoja.
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, vykdant prevencinę veiklą ir sprendžiant įvairias mokiniams iškylančias problemas.
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su miesto ugdymo institucijų socialiniais pedagogais.

 

III. Funkcijos:

• Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).

• Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).

• Teisinę (atstovauja, gina mokinio interesus).

• Korekcinę (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina).

• Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).

• Šviečiamąją (informuoja, aiškina).

• Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).

• Socialinio ugdymo.

 

IV. Socialinio pedagogo veiklos turinys:

• Dirba su mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.

•  Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais.

•  Vykdo Socialinės paramos programą.

•  Padeda tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

• Bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.

• Bendrauja ir bendradarbiauja su vaikų globos ir kitomis institucijomis, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas.

• Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

• Atstovauja ir gina mokinių teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

• Kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.

 

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBO GRAFIKAI

Pramonės ir prekybos skyrius

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 16.00       Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Antradienis 8.00 – 16.15        Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Trečiadienis 8.00 – 16.15       Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Ketvirtadienis 8.00 – 16.15     Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 15.00      Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

 

III aukštas, 317 kab.

Tel. (8 315) 77 979

El.p. [email protected]

 

Statybos technologijų ir verslo skyrius

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 16.00     Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Trečiadienis 8.00 – 16.15     Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 15.00    Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

 

II aukštas, Socialinio pedagogo kabinetas.

Tel. (8 315) 78 455

El.p. [email protected]